Odvoz fekálií

Provádíme sání a odvoz fekálií z jímek, septiků a žump.

Nevadí nám velké vzdálenosti ani převýšení. Naše výkonné vozy dokáží vysát i tuhý kal usazený na dně výmky.

Sací vozy mají ve výbavě 36 sacích hadic. natažení více než 36 sacích hadic (až 200m) je možné za příplatek a po domluvě s dispečerem nebo vedením firmy.

Většina sacích vozů je vybavena tlakovou vodou, díky které je možné jímku nejen vymýt, ale i pročistit kanalizační potrubí.

Více informaci o sání tukových lapolů, lapáků písků, tuhých kalů, čerpání kalovými čerpadly a vysávání průmyslovým luxem naleznete ve službě sání a čerpání.